ČASTÉ DOTAZY

PŘEKLADY

POPTAT PŘEKLAD OBJEDNAT PŘEKLAD
Jak stanovuje SOPHIA cenu za překlady?
Při stanovení ceny překladu vycházíme buď z počtu nových a opakujících se slov výchozího či cílového textu anebo počtu normostran. SOPHIA neúčtuje žádné příplatky za odbornost. K ceně překladu mohou být připočítány ceny dalších zákazníkem objednaných služeb (např. DTP, zvláštní korektury atd.). SOPHIA je plátcem DPH a k ceně našich služeb je tedy účtováno DPH, jehož sazba je v současné době 21%.
Co je to normostrana?
Normostrana (NS) je dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 432/2002 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů 30 řádků po 60 úhozech a používala se, a dosud stále ještě v některých případech používá, jako základní měrná jednotka pro výpočet ceny překladu. Počet úhozů (znaků) vyhotoveného překladu se stanovuje ze statistiky MS Word. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho část.
Poskytujete svým zákazníkům slevy na překlady?
Ano, SOPHIA má propracovaný systém slev. SOPHIA poskytuje svým zákazníkům jednorázové množstevní slevy, věrnostní slevy, slevy zákazníkům jazykové školy SOPHIA, slevy pro studenty, důchodce a zdravotně postižené občany a roční bonusy dle objemu objednaných a uhrazených zakázek. Bližší informace Vám rádi sdělíme na požádání, resp. při zpracování nabídky dle Vaší poptávky.
Jak vypadají soudní překlady?
Tzv. soudní nebo úřední překlad („s kulatým razítkem“) znamená, že cílový překlad bude opatřen doložkou soudního tlumočníka a bude neoddělitelně svázán s výchozím textem trikolórou; soudem jmenovaný překladatel ověřuje, že text překladu plně souhlasí s textem ve výchozím jazyce. „Neoddělitelné svázání“ znamená, že tento ověřený dokument nelze faxovat ani zasílat e-mailem (resp. pouze jeho kopie). Zákazník překlady přebírá osobně nebo mu je posíláme doporučeně nebo poštou EMS či jinak registrovanou poštou, často i na dobírku.
Jak mají vypadat výchozí texty, pokud požaduji soudně ověřené překlady?
Výchozí text k tomuto druhu překladu musí být buďto originál, který je k tomuto účelu určen (např. smlouva, úřední potvrzení, výpis z obchodního rejstříku apod.) nebo jeho kopie, zpravidla úředně ověřená, protože svázáním takového originálu s překladem a doložkou soudem jmenovaného překladatele dojde vlastně k jeho „znehodnocení“. Nelze tedy vázat originál rodného listu, vysvědčení apod.
U jakých překladů mám vyžadovat doložku soudního překladatele?
Aby Vaše dokumenty měly úřední platnost, musí mít zpravidla razítka obě (ověření pravosti výchozího textu a soudní doložku k překladu), resp. musí jít o překlady svázané s originální listinou. Teprve pak jsou tyto cizojazyčné doklady z úředního hlediska plnohodnotné. V praxi jde nejčastěji o překlady školních vysvědčení, různých certifikátů, potvrzení, rodných, oddacích a úmrtních listů, rozsudků soudů, výpisů z obchodních rejstříků a rejstříků trestů, živnostenských listů, finančních výkazů, pasů, průkazů, dokladů od pojišťoven, lékařských zpráv, notářských zápisů z valných hromad, dozorčích rad atd.
Kdy bude můj překlad hotov?
SOPHIA vychází vstříc požadavkům svých zákazníků i na velmi krátké dodací lhůty, a to i během téhož dne. Záleží však na délce a struktuře výchozího textu a požadovaném cílovém jazyce, resp. kombinaci jazyků. Pro seriózní stanovení dodací lhůty u vícestránkových textů je třeba, abychom je viděli a mohli analyzovat. Obecně se dá říci, že jeden překladatel je schopen přeložit za jeden pracovní den orientačně cca 1400 - 2000 slov (nebo 5- 8 normostran). Pokud je Vaše dokumentace rozsáhlejší a požadujete krátkou dodací lhůtu postupujeme tak, že zvolíme vhodný CAT nástroj a vytvoříme odpovídající projektový tým (projektový manažer, překladatelé a korektoři, popř. grafici.

TLUMOČENÍ

POPTAT TLUMOČENÍ OBJEDNAT TLUMOČENÍ
Jaké údaje potřebujete znát, abyste mi mohli zajistit tlumočníka?
Především záleží na typu akce, pro niž je třeba tlumočení zajistit (konsekutivní, simultánní, soudní). Dále potřebujeme znát jazyky, z a do kterých se bude tlumočit, místo, den a čas tlumočení, odhad doby, po kterou se bude tlumočit, téma tlumočení (technické, obchodní, ekonomické, medicína apod.), kontaktní osobu, na kterou se můžeme obrátit v případě dotazů a u níž se může tlumočník přihlásit po příjezdu na místo tlumočení. Dále Vás požádáme o podklady k tlumočení (např. prezentace k jednání, program jednání, jmenný seznam účastníků apod.)
Jaké druhy tlumočení poskytujete?
Nejčastěji se jedná o konsekutivní tlumočení, simultánní (někdy také označované jako konferenční či kabinové) a tlumočení soudem jmenovaným tlumočníkem.
Jak se tlumočení účtuje?
Tlumočení je účtováno obvykle dle půldenních a denních sazeb, někdy také po hodinách. Vždy záleží na konkrétním typu tlumočení, délce akce, smluvních podmínkách apod.
Jste schopni zajistit také tlumočnickou techniku?
Ano, pro své zákazníky zajišťujeme běžně také tlumočnickou techniku potřebnou pro simultánní tlumočení, a to od  tlumočnických kabin přes účastnické přijímače, sluchátka apod. až po jejich odbornou instalaci a technický dozor po celou dobu trvání tlumočení.
Jak dlouho dopředu je třeba tlumočení objednat?
Abychom Vám mohli zajistit kvalitního tlumočníka, který má zkušenost v daném oboru a bude mít dostatek času ke studiu podkladů, je lepší objednat tlumočení co nejdříve. V některých případech jsme však schopni zajistit tlumočníka i do několika hodin v závislosti na požadovaném jazyku, místě tlumočení apod.
Budu se vdávat (ženit), mým manželem (manželkou) se stane cizinec (cizinka) a na matrice mi sdělili, že budu potřebovat tlumočníka. Můžete mi tlumočníka na svatební obřad zajistit? Co to přesně znamená?
Ano, jsme schopni Vám zajistit tlumočníka. Na svatební obřady, kdy je jeden ze snoubenců cizinec nehovořící českým jazykem, je vždy nutné zajistit soudního tlumočníka, který bude tlumočit celý Váš obřad. Budete také potřebovat přeložit veškeré potřebné dokumenty, a to včetně tzv. soudního ověření - rodný list, potvrzení o způsobilosti uzavřít sňatek, rozsudek o rozvodu v případě osoby, která je rozvedená apod. Přesné bližší informace Vám podá příslušná matrika.

O NÁS

Fandíme Vám. A každý den se snažíme být lepší, abyste měli důvod se k nám vracet.

POŠTOVNÍ ADRESA

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Hroznová 28
370 01 České Budějovice

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek: 7:00 – 19:00 hodin

KONTAKTUJTE NÁS

sophia@sophia-cb.cz
+420 387 415 415
+420 387 318 240

INFORMAČNÍ LINKY
(mimo provozní dobu)

+420 774 672 992
+420 777 112 973

Jazyková škola SOPHIA

+420 386 102 788
vyuka@sophia-cb.cz
http://js.sophia-cb.cz


Copyright (C) 1993 - 2024 SOPHIA, jazykové služby s.r.o., veškerá práva vyhrazena