BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Vaše sdělení chráníme! Staráme se o to, kdo a jak s nimi nakládá!

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Respektujeme Vaše vlastnická práva k obsahu textů, které pro Vás překládáme. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte. Vaše duševní vlastnictví proto chráníme tak, jako své vlastní.

ŽÁDNÁ CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ

Využíváme pouze řešení, nad kterými máme plnou kontrolu. Je pro nás nepřijatelné, abychom Vaše texty odeslali ke zpracování či úschově do kyberprostoru internetu, i když by to bylo jednodušší a levnější.

Věříme, že hodnota Vašich sdělení je větší, než nemalé náklady na pořízení a správu našich vlastních systémů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje Vás, našich obchodních partnerů i zaměstnanců, chráníme v souladu se zákonem.

Zde Vám nabízíme informace o tom, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme, a kam se obrátit s Vašimi případnými dotazy nebo žádostmi.

ZÁLOHOVÁNÍ

Historie je studnicí poznání pro současnost a proto dodržujeme a dlouhodobě vylepšujeme postupy úschovy a zálohování dat. Získáváme tak možnost spolehlivě využívat textů již dříve pro Vás zpracovaných. Zlepšujeme jimi kvalitu a rychlosti zpracování Vašich nových textů. A soustavným snižováním rizika ztráty dat zvyšujeme spolehlivost včasného dodání Vašich textů.

NEPOVOLANÝM PŘÍSTUP ZAKÁZÁN

Člověk je nejslabším článkem jakéhokoli zabezpečení. Přístup k Vašim textům omezujeme proto pouze na ty, kdo s nimi pracují. Jsou našimi důvěryhodnými spolupracovníky a, navíc, jsou vázáni přísnými dohodami o mlčenlivosti.

ŠIFROVANÝ PŘENOS DAT

Podporujeme používání takových způsobů předávání textů, které co nejvíce omezují jejich zneužití. Převoz vytištěných dokumentů v pancéřovém autě není ve většině případů adekvátní. Různé formy přenosu textů v podobě šifrovaného datového souboru jsou však často tím nejvhodnějším způsobem, jak ochránit Vaše sdělení před vnějším světem. Rádi Vám navrhneme jak na to.


O NÁS

Fandíme Vám. A každý den se snažíme být lepší, abyste měli důvod se k nám vracet.

POŠTOVNÍ ADRESA

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Hroznová 28
370 01 České Budějovice

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek: 7:00 – 19:00 hodin

KONTAKTUJTE NÁS

sophia@sophia-cb.cz
+420 387 415 415
+420 387 318 240

INFORMAČNÍ LINKY
(mimo provozní dobu)

+420 774 672 992
+420 777 112 973

Jazyková škola SOPHIA

+420 386 102 788
vyuka@sophia-cb.cz
http://js.sophia-cb.cz


Copyright (C) 1993 - 2024 SOPHIA, jazykové služby s.r.o., veškerá práva vyhrazena