HISTORIE

Od psacích strojů po současnost, kdy překládat zkouší počítače. Nikoli během staletí, ale v desetiletích. To je drama naší historie.

2024

Náš pracovní tým tvoří vedle interních zaměstnanců několik set aktivních českých i zahraničních překladatelů, korektorů, editorů a lektorů. Překládáme v cca 3.000 jazykových kombinacích, školíme stovky studentů ročně, vyučujeme cca 15 cizích jazyků.

2023

Slavíme 30 let naší existence!

2020

V roce 2020 získala naše pracovnice Eva Janovská ocenění „Manažer kvality roku 2020“ udělované každoročně Českou společností pro jakost, a to za osobní přínos pro rozvoj managementu kvality v SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

2019

V roce 2019 jsme se stali členem mezinárodní asociace překladatelských společností GALA se sídlem v Seattlu.

2016

Ukončení platnosti normy ČSN EN 15038.
SOPHIA získává certifikát shody s požadavky normy ČSN EN ISO 17100, která nahrazuje ČSN EN 15038.

2014

SOPHIA obdržela certifikát Národní soustava kvalifikací v praxi. Společnost využívá jedinečný systém získávání požadované kvalifikace svých zaměstnanců i jinak, než jen v počátečním vzdělávání ve škole (certifikát)

2013

SOPHIA pracuje již 20 let. Poskytuje služby zákazníkům na všech kontinentech, kromě Austrálie.
Dokáže zpracovat překlad v 2 652 jazykových párech.

2010

V roce 2010 jsme podepsali další 2 rámcové smlouvy s Evropskou komisí o externí spolupráci v oblasti překladů.

2009

Od roku 2009 sídlíme na nové adrese Hroznová 28, České Budějovice, kde otevíráme nové, moderní kanceláře.

2008

SOPHIA zapracovává do systému řízení kvality požadavky mezinárodní normy ČSN EN 15038, která se vztahuje výhradně na překladatelské služby. Jako první firma v ČR získává certifikát shody s požadavky této normy.

2007

SOPHIA je přijata za člena Evropské asociace jazykových společností (ELIA). Naše jednatelka Karla Bauerová následně působí 3 roky v představenstvu ELIA.

2004

SOPHIA uzavírá první rámcovou smlouvu na poskytování překladatelských služeb s Evropskou komisí.

2002

SOPHIA se stává členem Jihočeské hospodářské komory.

2000

SOPHIA se transformuje na společnost s ručením omezením

1999

Systém řízení kvality společnosti SOPHIA je shledán v souladu s normou ČSN EN ISO 9001. SOPHIA získává certifikát shody.

1993

Požadavek na zajištění kvalitních jazykových služeb pro jadernou elektrárnu Temelín. Vznik společnosti SOPHIA.


ŘEKLI JSTE O NÁS

Nasloucháme Vám. Pečlivě.
Vaše očekávání a Vaše zkušenosti nás vedou k naší budoucnosti.

Jana
prodej a servis komunikačních systémů
Překlad do polského jazyka byl vyhodnocen velmi kladně, pan šéf byl se vším spokojen, děkujeme, příště opět využijeme vašich služeb.
Martina
dřevozpracující průmysl
Služby společnosti SOPHIA, jazykové služby s r.o. využíváme již delší dobu, během které jsme velice spokojeni s jejich spoluprací. Zvláště pak oceňujeme ochotu a profesionalitu, se kterou přistupují i k našim někdy nestandardním požadavkům. Vždy plní zakázku spolehlivě a ve stanoveném termínu, který je občas doslova šibeniční. Jsme přesvědčeni, že jsme si pro spolupráci na jazykových překladech vybrali profesionálního partnera. Služby této společnosti můžeme vřele doporučit. Věříme, že nás čeká dlouhá společná profesní budoucnost. Děkujeme.
Vlaďka
stavebnictví
Dovolte, abychom Vám a vaší společnosti SOPHIA, poděkovali za služby, které jste naší firmě nejen v letošním roce poskytli. Byli jsme s nimi velmi spokojeni a jsme si jisti, že i v následujícím období, v případě potřeby překladů či tlumočení, vám zachováme přízeň.
Taktéž bychom chtěli poděkovat, že nás považujete za významné zákazníky, a pozvání na předvánoční setkání si velmi vážíme.

KONKURENCE

Concurrere (latinsky) znamená běžet spolu.
Při „společném běhu“ se snažíme nezaostávat. A raději jsme o krok napřed. Kolegy, kteří běží s námi, respektujeme a mnohých si velmi vážíme. Náš obor je totiž i o vzájemné výměně znalostí a zkušeností ve snaze přinést co největší užitek našim zákazníkům.

„Slabé firmy své konkurenty ignorují; průměrné firmy významné konkurenty napodobují; vynikající firmy své konkurenty předbíhají.“
PHILIP KOTLER

CERTIFIKACE

Každý den usilujeme o naplnění očekávání, která máte Vy, naši zákazníci. Každý den využíváme získané zkušenosti, abychom byli zase o něco lepší. Zkušenosti vlastní i těch, kteří chybovali před námi.

Systém řízení společnosti SOPHIA je budován v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001. Zkušenosti z řízení firem v nejrůznějších oborech, které jsou promítány do požadavků této normy, pomáhají i našemu rozvoji.

SOPHIA získala osvědčení o shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001 poprvé již v roce 1999 od certifikačního místa Germanischer Lloyd zastoupený v ČR Českým lodním a průmyslovým registrem s.r.o.

SOPHIA se tak stala zřejmě první firmou ve svém oboru, který v České republice toto významné ocenění získal.

Splnění požadavků normy ČSN EN ISO 17100:2015 Poskytování překladatelských služeb udržuje naší práci na mezinárodně uznávaném standardu našeho oboru.

Požadavky normy ČSN EN ISO 17100:2015 navazují na požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a předcházející ČSN EN 15038:2006 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby. Oproti ČSN EN ISO 9001 se ČSN EN ISO 17100:2015 soustředí na samotné překladatelské služby, a to především z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, řízení kvality, řízení projektů, zpracování rámcových smluvních podmínek a pracovní postupy při poskytování služby.

SOPHIA úspěšně prošla prvotním certifikačním auditem společností Česká společnost pro jakost, o.s., za účasti Českého institutu akreditačního (ČIA), již v listopadu 2008.

Společnost SOPHIA se tak v roce 2008 stala prvním poskytovatelem překladatelských služeb v České republice, který byl certifikován dle normy pro Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby.

SPONZORSTVÍ

Pomáhám tam, kde je nejvíce třeba. Pomáháme rozvoji talentů, pomáháme postiženým a nemocným, podporujeme společné aktivity rodičů a dětí. A když je to možné, věnujeme se i jiným činnostem, které rozvíjejí naše lidské společenství.

2017

SOPHIA CUP

šachy

Kdo si hraje, nezlobí. A kdo šachy hraje, mysl svou bystří.

2016

SOPHIA CUP

šachy

Tradiční turnaj přilákal i letos talentovanou mládež.

SOPHIA CUP

badminton

I náš tým měl své zastoupení.

2014

SOPHIA CUP

šachy

2013

SOPHIA CUP

šachy

Kačenky Grand Prix

závod gumových kačenek

2012

SOPHIA CUP

šachy

Mgr. Jan Pohribny

Korektury anglického překladu do katalogu k výstavě fotografií "Nová doba kamenná"

Budějovický majáles

finanční i materiální podpora

Šachová škola QCC

finanční podpora

2011

Sdružení SOS dětských vesniček

finanční podpora pěstounských rodin v rámci zařízení SOS dětských vesniček

Nakladatelství UMÚN Liberec

finanční podpora malířů s tělesným postižením malujících ústy a nohama

Dětské hřiště Labyrint

finanční podpora výstavby bludiště v rámci projektu pro děti v Rudolfově u Českých Budějovic

2010

Nakladatelství UMÚN Liberec

finanční podpora malířů s tělesným postižením malujících ústy a nohama

Dětské hřiště Labyrint

finanční podpora výstavby bludiště v rámci projektu pro děti v Rudolfově u Českých Budějovic

2009

Zacheus - občanské sdružení

finanční příspěvek na rekonstrukci a vybavení Muzea baroka

2008

Nemocnice České Budějovice a.s.

darování kancelářského nábytku

ZŠ a MŠ Borek

darování knihovny a kamerového bezpečnostního systému

2007

Nemocnice České Budějovice a.s.

finanční příspěvek na přístrojové vybavení pro dětské oddělení

Projekt JČU v Českých Budějovicích

příspěvek na projekt a dovybavení České vědecké stanice J. G. Mendela na ostrově James Ross v Antarktidě

MŠ Papírenská

finanční příspěvek na oslavu 35. výročí založení

Nemocnice Tábor

drobné vánoční dárky pro hospitalizované děti

2006

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha

finanční příspěvek

Krasobruslař Tomáš Verner

sponzorský příspěvek

Sdružení rodičů a přátel školy Jaroslava Ježka pro nevidomé a zrakově postižené děti

finanční příspěvek na výrobu speciálního hřiště

Římskokatolická farnost v Uničově

finanční příspěvek na opravu oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie

2005

Dětský domov a školní jídelna, Zvíkovské Podhradí

drobné dárky k Vánocům pro děti z dětského domova

Nadační fond Kapka naděje

finanční příspěvek na pomoc dětem s poruchou krvetvorby

Český výbor pro UNICEF

finanční pomoc dětem postiženým přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii

Římskokatolická farnost Dobrá Voda u Českých Budějovic

finanční příspěvek na pořízení nových zvonů pro barokní kostel Panny Marie Bolestné

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha

příspěvek na opravu věže kostela

2004

Ústav sociální péče Střelice u Brna

finanční pomoc postiženým dětem

Římskokatolická farnost v Uničově

finanční příspěvek na opravu oltáře

2003

Ústav sociální péče Střelice u Brna

finanční pomoc postiženým dětem

O NÁS

Fandíme Vám. A každý den se snažíme být lepší, abyste měli důvod se k nám vracet.

POŠTOVNÍ ADRESA

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Hroznová 28
370 01 České Budějovice

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek: 7:00 – 19:00 hodin

KONTAKTUJTE NÁS

sophia@sophia-cb.cz
+420 387 415 415
+420 387 318 240

INFORMAČNÍ LINKY
(mimo provozní dobu)

+420 774 672 992
+420 777 112 973

Jazyková škola SOPHIA

+420 386 102 788
vyuka@sophia-cb.cz
http://js.sophia-cb.cz


Copyright (C) 1993 - 2024 SOPHIA, jazykové služby s.r.o., veškerá práva vyhrazena